ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่


รงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา “ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสุชาดา พุทธนิมนต์” ที่ท่านเดินทางมาตำแหน่งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เมื่อวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา 


Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร