เรียนเสริมวันเสาร์ (ครั้งที่ 3)


ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน2558

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีเรียนเสริมตามปกติ

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร