เปิดกระปุกโครงการรากแก้ว


กระปุก(1)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กำหนดเปิดกระปุกของโครงการรากแก้วมาตุภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากนักเรียนทุกระดับชั้น เวลา ๐๘.๒๐ – ๐๙.๑๐ (คาบเรียนที่ ๑)

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร