ลดคาบเรียน


วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดประชุมครูประจำเดือนธันวาคม ในเวลา 15.00 น ณ เรือนธรรมกาญจนาภิเษก จึงลดคาบเรียนเหลือคาบละ 40 นาที

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร