ความหมาย

pro2

การประชาสัมพันธ์ (อังกฤษ: Public relations หรือ PR)

คือการทำงานในการจัดการการสื่อสารระหว่างองค์กรและสาธารณะ   

การประชาสัมพันธ์นั้นช่วยทำให้องค์กรหรือบุคคล ได้แสดงสู่ผู้ชม ผู้อ่าน

โดยใช้เรื่องที่เป็นที่สนใจของสาธารณะและใช้เป็นการรายงานข่าว