ภาพมุมสูง-การแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียง


ภาพมุมสูง-การแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียง

งานปฐมนิเทศ
ระดับชั้น ม 1 และ ม.4
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
CR. Chawaroj Apiratanapimonchai

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

การแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียง


การแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียง
ชุด “นวมินทรบดินทรเดชา สถาบันร่วมสร้างสรรค์คนดีศรีบดินทร
โดย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทรชินูทิศบดินทรเดชา
ผ.อ.สุชาดา พุทธนิมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูตปนิธิ ทองนาคทอง
กำกับการแสดง

ครูบุรินทร์ แก้วพิจิตร
และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฎศิลป์ และศิลปะ
ออกแบบฉาก

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ ,

กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์


กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
+++++++++++++++++++++++++++++
สวัสดี สวัสดีปีใหม่
วันสงกรานต์
เรามาเปียกปอนกัน
สวัสดี ให้สุขีชื่นบาน
ให้สำเริงสำราญทั้งปีเลย

 

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เป็นประธานในการจัดสอบ ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียนผู้เข้าสอบ และให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งชี้แจงขั้นตอนการสอบคัดเลือก …(อุฑามาศ : ข่าว / ทีมงานโสต : ภาพ)

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่

ประชุมประจำเดือนมีนาคม


วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : ประชุมประจำเดือนมีนาคม

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม เพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนมีการมอบของขวัญวันเกิดให้กับ คุณครูที่เกิดในเดือนมีนาคม และเมษายน โดยมี นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เป็นประธานและมอบของขวัญวันเกิดให้กับคุณครู …………………. (ข่าว : อุฑามาศ / ภาพ : ทีมงานโสตฯ)

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่

สพม.2 ซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบโปรแกรมการรับนักเรียนก่อนเปิดระบบ


วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
ส่งข่าวโดย: ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.2 ซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบโปรแกรมการรับนักเรียนก่อนเปิดระบบ

สพม.2 จัดประชุมการรับนักเรียนด้วยระบบอินเทอร์เนต(Online) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผอ.โรงเรียนในสังกัดหรือผู้ที่รับผิดชอบการรับนักเรียน และผู้ดูแลระบบ(Admin) การรับนักเรียนฯ จำนวน 52 โรงเรียน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบโปรแกรมการรับนักเรียน โดย นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพม.2 ได้เน้นให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้รับผิดชอบและดำเนินการตามระบบและกำหนดปฏิทินของ สพฐ. หากมีปัญหาอุปสรรคให้แก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ ระบบแจ้งความจำนงการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เริ่มเปิดระบบวันที่ 25 มีนาคม 2560 ทาง http://www.bangkok2.org ……………………………………………….

***ขอบคุณข้อมูล/ภาพ ….จาก นายสาธิต ประทุมสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.2***

(ทิชา แสงเล็ก/ข่าว)

 

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560


รูปภาพ | Posted on by | ติดป้ายกำกับ , , ,

ค่ายวิทย์วิชาการภาคฤดูร้อน


วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : “ค่ายวิทย์วิชาการภาคฤดูร้อน”

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไปจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน ให้กับนักเรียนของโครงการตามแนวทางหลักสูตรของ สสวท.”จากปศุสัตว์สู่นาข้าวและสวนผัก” ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม…(อุฑามาศ : ข่าว / ทีมงานห้องเรียนพิเศษวิทย์ : ภาพ)

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

ค่ายวิทย์รักษ์ธรรมชาติครั้งที่ ๕


วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : ” ค่ายวิทย์รักษ์ธรรมชาติครั้งที่ ๕ “

กลุุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นำนักเรียนไปจัดกิจกรรมค่าย “วิทย์รักษ์ธรรมชาติครั้งที่ ๕ ” ณ ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน รักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งได้เรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์…(อุฑามาศ : ข่าว / ทีมงานวิทยาศาสตร์ : ภาพ )

This slideshow requires JavaScript.

 

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

ค่ายคณิตศาสตร์ ชิดชายทะเล ครั้งที่ ๒


วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : “ค่ายคณิตศาสตร์ ชิดชายทะเล ครั้งที่ ๒”

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ Villa Blanca Hotel And Restaurant จังหวัดจันทบุรี เพื่อกระตุ้นให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกทางด้านวิชาการ และกิจกรรม รู้จักการมีมนุษย์สัมพันธ์กับบุคคลอื่น ตลอดจนสามารถนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้ …(อุฑามาศ : ข่าว / ครูสุชาดา ด้วงบัว และทีมงาน ค่ายคณิตศาสตร์ : ภาพ )

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,